O nás

 

Jak šel čas, všechno staré pomalu odvála historie a přicházely věci nové. Ne jinak tomu bylo i v Brankovicích. Rybník u Rackového mlýna, který sloužil v minulosti jako dodávka vody pro mlýnský náhon, ale také jako místo pro zimní radovánky, místo pro první nesmělé kroky nejednoho místního hokejisty, který sbíral zkušenosti s bruslením. Jenže mlýn přestal pracovat, pomalu byl demontován a vodní plocha chátrala, až zanikla. V tomto období nebyla v Brankovicích žádná vodní plocha.

Začátkem nového tisíciletí, v roku 2000 se začala akce Program územního systému ekologické stability krajiny s vytvořením lokálního koridoru a biocentra. Vznikl nápad, využít této možnosti a vybudovat v Brankovicích rybník nový. Záměr se zbudováním v lokalitě směrem na Nemochovice mezi lokalitou Hanačov a Přední galašek byl v listopadu 2000 schválen zastupitelstvem Brankovic.

Po zpracování projektové dokumentace začalo zabezpečování pozemků. V rámci malých pozemkových úprav byli některé pozemky odkoupeni, některé směněny. Po vyřízení všech potřebných formalit byla podána žádost o přidělení dotace na Ministerstvo životního prostředí České republiky. Dotace byla schválena v celkové výši 80% celkových nákladů.

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Ekostavby Brno a.s. která započala v srpnu 2001 s realizací akce, takže ještě do zimních měsíců roku 2001 byla stavba dokončena. Celková částka na vybudování tohoto díla byla 3 903 000 Kč.

Slavnostnímu uvedení do provozu byli přítomni vzácní hosté - předseda vlády České republiky ing.Miloš Zeman, poslanec Parlamentu České republiky mgr.Bohuslav Sobotka. Slavnostní otevření se stalo lidovou slavností, které se zúčastnilo více než dva tisíce občanů Brankovic, okolních obcí a dalších hostů.

Na pojmenování nádrže byla pro děti vypsána soutěž. Z více než 50 návrhů bylo vybráno jméno Hlavatka podle ryby, která žije jen v naprosto čisté vodě. Jméno tak nese hlavní myšlenku, pro kterou byla nádrž zbudována.

Vlastní akt zahájení provozu provedl osobně předseda vlády České republiky tím, že do nádrže vypustil prvního kapra.

Již dnes je vodní nádrž Hlavatka místem příjemných odpoledních procházek. Je pěkným výletním místem. Návštěvníci pochopili její význam a chovají se k ní i jejímu okolí šetrně. V nepřístupných prostorech již dnes vegetují jinak ohrožené živočišné druhy. Dílo značnou mírou přispívá ke zlepšení estetického rázu krajiny, k ekologické stabilitě území vytvořením příznivých podmínek pro rozmnožování a vývoj rostlinných a živočišných druhů.